Hotărâri

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 13/2019 privind modificarea art. 2 la HCL BAZNA 70/2018 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în comuna Bazna pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 70/2018 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în Comuna Bazna pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 61/2018 privind stabilirea nivelului taxelor si impozitelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2019

HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind aprobarea deplasării la întalnirea sașilor din Bazna în Germania a primarului Comunei Bazna.

HOTĂRÂREA NR.14/2018 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanți.

HOTĂRÂREA NR.13/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Bazna pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.12/2018 privind utilizarea excedentului din anii precedenți

HOTĂRÂREA NR.11/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și de cheltuieli pe suprafața de pădure proprietatea publică a comunei Bazna

HOTĂRÂREA NR.10/2018 privind aprobarea listei cu prețurile care fac obiectul vânzării directe a lemnului de foc și a lemnului de lucru fasonat la populație și instituții bugetare, începând cu februarie 2018 din fondul forestier proprietatea publică a Comunei Bazna.

HOTĂRÂREA NR.9/2018 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă propus a se valorifica din fondul forestier, de aprobare a Metodologiei de calcul a prețului de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, aprobarea tipului licitaților de masă lemnoasă pe picior pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR.8/2018 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Bazna în trimestrul IV- pe anul 2017

HOTĂRĂREA NR.7/2018 privind mandatarea primarului comunei Bazna ca reprezentant al UAT Comuna Bazna să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Internațională ECO Sibiu

HOTĂRÂREA NR.6/2018 privind aprobarea planului actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.5/2018 privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul protecției civile al Comunei Bazna

HOTĂRÂREA NR.4/2018 privind desemnarea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Bazna din luna Februarie 2018

HOTĂRÂREA NR. 3/2018 privind efectuarea unui împrumut din excedentul bugetului local acumulat în anii precedenți pentru acoperirea unor eventuale goluri de casă

HOTĂRÂREA NR. 2/2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bazna în anul 2018

HOTĂRÂREA NR1/2018 privind desemnarea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Bazna din luna Ianuarie 2018

Marime text