ANUNTURI PUBLICE

ANUNTURI PUBLICE

Anunț de interes public –   În data de 23.01.2019 ora 11, la sediul Primăriei Bazna va avea loc ședința publică, la care vor participa reprezentanți ai OCPI Sibiu precum și reprezentanții firmei de cadastru.

cadastru gratuit – proces verbal

informatii despre cadastru gratuit (1)

informatii despre cadastru gratuit (2)

******************

Anunț de interes public – Modificările pentru stabilirea taxei de salubrizare se fac în conformitate cu Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, astfel

  • Declarațiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot fi modificate, la cerere, prin depunerea unor declarații rectificative.
  • Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări a datelor declarației inițiale urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze în maxim 30 de zile calendaristicede la data depunerii declarației rectificative.
  • Cetățenilor care lipsesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în străinătate sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datorată.
  • Facilitățile fiscale se acordă beneficiarilor acestora, începând cu luna următoare lunii în care a fost depusă cererea împreună cu documentele justificative.

************************

Anunț de interes public – În urma intrării în vigoare a Legii nr. 192/2018 prin care se modifică Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau fizice autorizate, întreprinderile familiale care funcționează pe raza Comunei Bazna și au nevoie de forță de muncă, se pot adresa în scris primarului, care va repartiza persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru realizarea unor activități cu caracter sezonier în beneficiul lor.

Primăria va întocmi planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la agenții economici. Aceștia vor transmite o cerere în scris  în care vor preciza activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numărul de persoane solicitate și perioada de desfășurare a activității sezoniere.

Renumerarea activității prestate, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați Primăriei Bazna, Compartimentul de Asistență Socială.

****************************

                       Anunț de interes public – Având în vedere că se apropie sfârșitul de an și întocmirea bugetului local pentru anul 2019, pentru o bună împărțire a banului public vă rugăm să ne comunicați pe adresa de e-mail office@comunabazna.ro propunerile dumneavoastră pentru investițiile necesare a se realiza pe raza comunei noastre în 2019. Vă mulțumim!

*****************************

În vederea eliberarii actului de identitate

  Oferta vanzare teren extravilan (121,4 KiB, 86 hits)

  Anunt de interes public terenuri (465,0 KiB, 84 hits)

**************************

                       Anunț de interes public – începand de marți 11.09.2018 gunoiul menajer se va ridica săptămanal în fiecare marți!

**************************

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant – compartimentul taxe si impozite – la Primaria Comunei Bazna in perioada 8.08.2018

***************************

Anunț de interes public privind declarația unică